ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ພາລະບົດບາດບັນດາກົມ,ກອງ

1

ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ

2

ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

3

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

4

ຫ້ອງການກະຊວງ

5

ກົມສື່ມວນຊົນ

6

ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ

7

ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ

8

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

9

ກົມຮູບເງົາ

10

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

11

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

12

ວິທະຍາໄລສິລະປະແຫ່ງຊາດ

13

ສໍານັກພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍປື້ມແຫ່ງລັດ

14

ກອງສິລະປະກອນແຫ່ງຊາດ

15

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ

16

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

17

ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ

18

ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ

19

ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

20

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ

21

ກົມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ

22

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

23

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

24

ກົມກວດກາ

25

ກອງລະຄອນແຫ່ງຊາດ

26

ກົມມໍຣະດົກ