ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ດໍາລັດ

1

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ

2

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍນາມມະຍົດນັກຂ່າວ

3

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 678/ນຍ

4

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳຊາດ

5

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຂ່າວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສໍານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

6

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ

7

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຊັບຊ້ອນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

8

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ຖວທ

9

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ວັດທະນະທໍາ

10

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການບັນເທີງ

11

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ

12

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍວິຈິດສິນ

13

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ຫໍພິພິທະພັນ

14

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ