ໜ້າຫຼັກ / ລາຍການຂໍ້ມູນ / ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ

1. ສະຫາຍ ບົວໄລ ພານຸວົງ ເລຂາທິການ ສຊປລ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ

2. ສະຫາຍ ປອ. ວຽງພອນ ສຸກຂະວົງ ຮອງເລຂາ

3. ສະຫາຍ ລິດທິສັກ ວໍລະລາດ ຮອງເລຂາ, ປະທານກວດກາ

4. ສະຫາຍ ສຸໄລ ຈັນດາວົງ ຮອງເລຂາ

5. ສະຫາຍ ນ ສີວັນໄຊ ສີພັນຄໍາ ຄະນະປະຈໍາ

6. ສະຫາຍ ສາຍລົມ ອຸ່ນມີໄຊ ຄະນະປະຈໍາ

7. ສະຫາຍ ຈີໄໝຢ່າງ ຈື່ທ່າວ ຄະນະປະຈໍາ

8. ສະຫາຍ ສຸກສະໄໝ ວຽງນະຄອນ ຄະນະບໍລິຫານງານ

9. ສະຫາຍ ນ ຄໍາປາງ ສຸລີມາບຸນເລີດ ຄະນະບໍລິຫານງານ 

10. ສະຫາຍ ນ ລົດຈະນາ ອານຸລັກ ຄະນະບໍລິຫານງານ

11. ສະຫາຍ ອານຸສັກ ອິນທິລາດ ຄະນະບໍລິຫານງານ

12. ສະຫາຍ ຕຽງດາວັນ ແກ້ວບົວວັນ ຄະນະບໍລິຫານງານ

13. ສະຫາຍ ເດດນະຄອນ ຫຼວງໂມວິຫານ ຄະນະບໍລິຫານງານ

14. ສະຫາຍ ນ. ອາລຸນີ ປັນຍາສິດ ຄະນະບໍລິຫານງານ

15. ສະຫາຍ ບຸນເຕີນ ສີບຸນເຮືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານ

16. ສະຫາຍ ໄຕພະເມດຕາ ສຸລິໂຍ ຄະນະບໍລິຫານງານ

17. ສະຫາຍ ຄໍາປານ ເພັດບຸນເຮືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານ

ດາວໂຫຼດໄຟລໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກໍາມະບານກະຊວງ

1. ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ຍອຍສາຍຄໍາ ປະທານ

2. ທ່ານ ຄຸນສະຫວັດ ຊຸ່ມມະນີວົງ ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ວຽງວັດທະນາ ຊະນະພານ ຮອງປະທານ

4. ທ່ານ ໄຊສົມບັດ ບຸນນະຜົນ ຮອງປະທານ 

5. ທ່ານ ທອງສົດ ໂຄດຕະວົງສາ ຄະນະ

6. ທ່ານ ກອງຄໍາ ດວງແກ້ວ ຄະນະ

7. ທ່ານ ນ ໄມເຮືອນ ເຊີນຮຸ່ງ ຄະນະ

8. ທ່ານ ຈິດຈໍານົງ ດວງຈັນ ຄະນະ

9. ທ່ານ ຄໍາພູ ເພຍສັກຂາ ຄະນະ

10. ທ່ານ ບ້ຽວ ໄຊຍະວົງ ຄະນະ

11. ທ່ານ ພະຂັນໄຊ ສີຄັນໄຊ ຄະນະ

12. ທ່ານ ນ. ອາໂນລີນ ພະໄກສອນ ຄະນະ

13. ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ດວງດາລາ ຄະນະ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ

1. ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ ປະທານ

2. ສະຫາຍ ນາງ ວຽງທອງ ພິມພະຈັນ ຮອງປະທານ, ປະທານກວດກາ

3. ສະຫາຍ ນາງ ດາລານີ ພົມມະວົງສາ ຮອງປະທານ

4. ສະຫາຍ ນາງ ວອນວິໄລ ລັດຖະຟ້າສະຫວ່າງ ກໍາມະການ

5. ສະຫາຍ ນາງ ແສງແກ້ວ ແກ້ວບຸນມາ ກໍາມະການ

6. ສະຫາຍ ນາງ ຈໍາພອນ ວົງສາ ກໍາມະການ

7. ສະຫາຍ ນາງ ວັນທະວີ ທາວົງໄຊ ກໍາມະການ

8. ສະຫາຍ ນາງ ນາລີ ສິງຫາລາດ ກໍາມະການ

9. ສະຫາຍ ນາງ ລັດຕະນະ ດວງດາລາ ກໍາມະການ

10. ສະຫາຍ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ແສງອາໄພ ກໍາມະການ

11. ສະຫາຍ ນາງ ທິບພະສອນ ບຸນເຕີມ ກໍາມະການ

12. ສະຫາຍ ນາງ ບົວພັນ ພານິດສະວົງ ກໍາມະການ

13. ສະຫາຍ ນາງ ບົວເກດ ລັດຕະນະວົງ ກໍາມະການ